top of page

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

NOTEIKUMI
Noteikumi atrodami un izvietoti mājaslapā www.durbesatvari.lv un katrā mājiņā.

Atpūtas kompleksa "Durbes Atvari" iekšējās kārtības noteikumi

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. Šie noteikumi ir paredzēti, lai noteiktu uzvedības normas, iekšējo kārtību Atpūtas kompleksā „Durbes Atvari” (turpmāk – Komplekss).

 2. Ikvienas personas pienākums, kura atrodas Kompleksa teritorijā, ir iepazīties un ievērot Kompleksa apstiprinātos iekšējās kārtības noteikumus (turpmāk – Noteikumi), kuri ir izvietoti mājas lapā www.durbesatvari.lv un katrā mājiņā.

 3. SIA „Kolizejs M” (turpmāk - apsaimniekotājs) nenes nekādu atbildību, ja apmeklētājs neievēro Noteikumus, Kompleksa saimnieku norādījumus, nodara kaitējumu savai veselībai, apdraud savu vai citu apmeklētāju veselību vai dzīvību, nodara materiālus/morālus zaudējumus trešajai personai.

 4. Atrodoties Kompleksa teritorijā, viesi piekrīt Atpūtas kompleksa “Durbes Atvari” iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot. Komplekss atrodas privātā teritorijā un visus noteikumus nosaka, var grozīt vai pieņemt izņēmumus tikai tā saimnieki.

 5. Kompleksa saimniekiem ir tiesības izraidīt apmeklētāju, ja tas neievēro Noteikumus, darbinieku norādījumus vai izvietotās brīdinājuma zīmes vai uzrakstus. 

 6. Viesi apņemas ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas.

 7. Viesi paši ir atbildīgi par savu drošību un veselību. 

 

REZERVĀCIJA UN UZTURĒŠANĀS

 1. Lai izmantotu Kompleksa pakalpojumus, jāveic iepriekšēja rezervācija izmantojot Booking, AirBnb, vai apmaksājot apsaimniekotāja izrakstīto rēķinu. Ierodoties jāuzrāda personas apliecinošs dokuments: Pase vai ID karte.

 2. Ierašanās no plkst. 15:00 un izbraukšana līdz plkst. 12:00.

 3. Brīvdienu māja paredzēta ne vairāk kā 6 cilvēkiem (izņemot, ja tas tiek saskaņots ar saimniekiem).

 4. Teritorijā uzturēšanās paredzēta tikai tā viesiem.

 5. Kompleksa apsaimniekotājs un saimnieki neuzņemas materiālo atbildību par viesu personīgām mantām.

 6. Viesiem ir pienākums pieskatīt savus bērnus, īpaši ievērojot drošību pie ūdens un bērnu laukumā.

 7. Atstājot kompleksu viesiem ir pienākums savākt un aiznest atkritumus uz koplietošanas atkritumu konteineriem.

 8. Atkritumi tiek izmesti tikai tam speciāli paredzētās atkritumu urnās. 

 9. Izmantojot šķiroto atkritumu konteinerus, jāievēro uzraksti uz konteineriem un jāšķiro pareizi (izmantojam 3 veidu šķirošanu - 1.sadzīves atkritumi, 2.stikls, 3.plastmasa, papīrs un metāls).

 10. Viesu pienākums ir saudzēt Kompleksa materiālo bāzi. Par materiāliem zaudējumiem vainīgā persona atbild pilnā apmērā (t.sk.mājdzīvnieku nodarīto kaitējumu).

 11. Atstājot mājiņu jāizslēdz visas sildierīces.

 12. Viesu pienākums, beidzoties nolīgtajam pakalpojuma laikam, atstājot mājiņu informēt par to saimniekus. Atpūtas kompleksa saimnieki drīkst pieprasīt nodot un pieņemt mājiņu viesu klātbūtnē.

 

KOMPLEKSĀ ATĻAUTS UN AIZLIEGTS

 1. Uzturoties Kompleksā viesiem jāievēro savstarpējo attiecību kultūra.

 2. Viesi apņemas ievērot nakts mieru pēc plkst. 23:00, ja atpūta traucē citiem viesiem.

 3. Aizliegts liet ūdeni vai jebkāda cita veida šķidrumu uz elektriskās saunas.

 4. Aizliegta smēķēšana mājiņu iekštelpās un vietās, kur tas traucē citiem viesiem. Izsmēķus aizliegts mest zemē un grilā.

 5. Mūziku atļauts atskaņot netraucējot citiem viesiem.

 6. Zālienā aizliegta iebraukšana ar mehanizēto transporta līdzekli.

 7. Makšķerēšana Kompleksa dīķos atļauta vienīgi saskaņojot ar saimniekiem.

 8. Aizliegts ievest ieročus, narkotikas, psihotropās vielas un viegli uzliesmojošas vielas. Medniekiem jāievēro attiecīgie ieroču turēšanas un izmantošanas noteikumi. 

 9. Aizliegts aizsegt vai izslēgt dūmu detektorus.

 10. Aizliegts kurināt ugunskuru tam neparedzētā vietā, kā arī bez Kompleksa saimnieku atļaujas.

 11. Aizliegts kurināt grilu uguns bīstamās vietās.

 12. Naktsmītnē ir aizliegts ienest un glabāt ugunsnedrošus materiālus, lietot personiskos elektriskos sildītājus un lietot ierīces ar atklātu uguns liesmu.

 13. Aizliegts dedzināt sveces. To atļauts darīt tikai vietās, kur ir nodrošināti svečturi.

 14. Kompleksā ir atļauts ierasties ar suņiem un kaķiem, ar noteikumu, ka pēc mājdzīvnieka tiek savākti atkritumi, tas neguļ naktsmītnes gultā, nebojā mēbeles vai citus mājiņā esošos priekšmetus, neskraida apkārt nepieskatīts pa teritoriju un netraucē citiem apmeklētājiem. Ar suni pastaigāties tikai pie pavadas.

 15. Atpūtas kompleksa saimniekiem ir tiesības izraidīt viesus, kuri neievēro šos kārtības noteikumus, atsakoties no tiesībām saņemt atpakaļ maksu par pakalpojumiem.

 16. Viesiem ir tiesības informēt Kompleksa saimniekus par priekšlikumiem, novērotajām saimnieciskās darbības nekārtībām, nepilnībām atpūtas kompleksā.

 17. Viesiem ir saistošs Administratīvās atbildības likums.

 

RĪCĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ

 1. Kompleksa saimnieki ir tiesīgi bez mājiņas īrnieka klātbūtnes ieiet telpās, lai novērstu avārijas situāciju un bojājumus, bet, lai veiktu ikdienas pārbaudi, saskaņojot ar viesiem.

 2. Kontaktinformācija: Policija 110, Glābšanas dienests 112, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 113, Kompleksa saimnieki Mārtiņš 29707927 un Iveta 26160933.

 3. Atpūtas kompleksa “Durbes Atvari” adrese: "Atvari", Durbes pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3440

.

 

 

Atpūtas kompleksa “Durbes Atvari” apsaimniekotājs SIA Kolizejs M

Valdes loceklis Mārtiņš Eglijs

bottom of page